تیتاپ

طراحی و پیاده سازی پلتفرم شبکه اشتراک گذاری، بررسی و رزرو رویدادها و مکان ها

پلتفرم شبکه اشتراک گذاری برررسی و رزرو رویداد و مکان ها

نوع سفارش

طراحی گرافیک وب، طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری وب سایت شبکه اشتراک گذاری، بررسی و رزرو رویدادها و مکان ها

کلمات کلیدی

شبکه اشتراک گذاری بررسی و رزرو رویداد ها و مکان ها

پلتفرم اشتراک گذاری تیتاپ

پلتفرم اشتراک گذاری تیتاپ در واقع در این پلتفرم شما به آسانی می توانید انواع رویدادهای آموزشی ، علمی ، فرهنگی ، تفریحی خود را برگزارنمایید و در کنار رزرو انواع رویداد می توانید آن را با دوستان خود به اشتراک گذارید امکانات اطلاعات بیشتر را از سایت تیتاپ مشاهده نمایید 

ما آماده هستیم تا شروع داستان موفقیت سایت شما را آغاز کنیم شما چطور ؟

مشاوره رایگان دریافت کنید