ایران ریهاب اکسپو

طراحی و پیاده سازی وب سایت نمایشگاه مجازی

نمایشگاه مجازی توانبخشی ایران

نوع سفارش

طراحی گرافیک وب، طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری وب سایت فروشگاه نمایشگاه مجازی توانبخشی

کلمات کلیدی

نمایشگاه مجازی توانبخشی ایران

وب سایت نمایشگاه مجازی توانبخشی

تیم نمایشگاه توانبخشی در سال ۱۳۹۹ توسط تعدادی از افراد دارای معلولیت که دارای کسب و کارهای سنتی بودن و به دلیل مشکلات اپیدمی کوید ۱۹ ( کرونا) کسب و کار آنها تعطیل یا تداخل فعالیت فیزیکی بوجود آمد باعث شد بستری رو آماده سازی کنیم تا در این شرایط محدودیت فعالیت جهانی هستیم حیات کسب و کارهای سنتی رو احیا ببخشیم تا آنها بتوانند دوباره با مشتریان خود ارتباط داشته باشند اما این سری به صورت آنلاین بتوانند از طریق این پلتفرم محصولات و دستاوردهای خود را معرفی نمایید