جشنواره اَز ایران

طراحی و پیاده سازی لندینگ سایت اَزایران

نمایشگاه مجازی توانبخشی ایران

نوع سفارش

طراحی و پیاده سازی صفحه لندینگ، طراحی سایت از ایران ( سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی )

کلمات کلیدی

نمایشگاه مجازی توانبخشی ایران

لندینگ سایت اَزایران

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند اولین رویداد شناسایی و حمایت از ایده ها، فعالیت ها و شرکت های نوآفرین ( استارتاپ های) فرهنگی عرصه بین الملل